Af Søren Holt

Graae Ærter, Madam Mangors

Til denne opskrift er særligt gråærterne Lollandske rosiner og Brun ært fra Nakskov egnede. 


Ærterne pilles, skylles rene og sættes om Aftenen i koldt Vand med lidt Soda i. Dagen efter koges de i det samme Vand, som maa staa rundeligt over dem, naar de sættes paa Ilden. De koges jævnt med med Laaget paa i 2 à 3 Timer, skummes, men omrøres ikke, før de ere møre, da kommes lidt Laurbærblade, nogle Anchoivis, som ere skrabede fra Benene og hakkede med en Kniv, og Salt derpaa. Der brunes Smør i en Kasserolle, hvori koges Meel, en god Deel Sky, noget Soya, Eddike og Sukker. Naar dette har kogt lidt, kommes det i Ærterne og koges godt med dem. Dersom man ikke har Sky nok, kan der koges nogle Been, Flesk eller Kjød i Ærterne. Det er ikke nødvendigt, at Ærterne staa i Vand natten over, naar man samme Dag, som de skulle koges, sætter dem om Morgenen i saa meget kogende Vand med Soya i, at dette staar over dem. De staa hermed tildækkede indtil Vandet er trukket ind i dem, da skjenkes nok engang kogende Vand paa. De sættes paa Ilden med saa meget koldt Vand, at det rundeligt staar over dem, og blive møre i samme Tid, som ellers. ½ Otting Ærter er til 6 Personer.

 
Opskriften findes i:

Kogebog
For
Smaa Huusholdninger

Indeholdende
Anvisning
Til
Forskellige Retters og Kagers Tillavning

Med nøiagtig angiven Maal og Vægt

Af

A. M. Mangor,født Bang

Tyvende forbedrede og forøgede Oplag.

Kjøbenhavn

Forlaget af Boghandler Th. Lind

Graabrødretorv Nr. 11.

1876