Af Flemming

RETTELSER TIL EFTERÅRS-FRØLISTE 2017

Under "Apoteker hvidløg". Flettehvidløg FP(v) skal der ikke stå (yngleløg)

og under "Vigor". Flettehvidløg skal der ikke stå Veigo