Bestyrelsen

Formand:

Lila Towletidligere socialrådgiver og voksenunderviser, frøsamler siden 1987.

foreningen@froesamlerne.dk

Drøwten 9, 8830 Tjele

tlf.: 98 54 44 62

Medlemssekretær, webmaster, markedskoordinator i Jylland.

 • Genvalgt til bestyrelsen i 2017 (på valg i ulige år)
  (Medlem af den tidligere styringsgruppe siden 1987)

Næstformand:

Sus Rødgaard

Cand.merc. i kommunikation og marketing, og arbejder til daglig med formidling, markedsføringsstrategi og kommunikation.
Medlem siden 2007.

Mail: susroedgaard@froesamlerne.dk

Tlf.: 21 73 13 85

 • Valgt til bestyrelsen i 2016 (på valg i lige år)
 • Genvalgt i 2018

Kasserer:

Simon Haugum von Siebenthal

 • Tidligere suppleant, valgt til bestyrelsen i 2015 og igen i 2016
 • Genvalgt i 2018

Bestyrelsesmedlem:

Louise Windfeldthortonom, PhD, arbejder med formidling af danske spiseplanter og biodiversitet.Bymenneske med kolonihave og fødderne i jorden hele sommeren, medlem af Frøsamlerne siden 2015.

Louisewindfeldtschmidt@gmail.com

Projektleder på Frøsamlernes project “Webportal for danske spiseplanter”  

 • Valgt i 2017 (på valg i ulige år)

Bestyrelsesmedlem:

Emøke Bendixenbiolog, forsker i genetik og biokemi ved Aarhus Universitet.
Født med frø i lommen, og medlem af Frøsamlerne siden 2013.

ebx@mbg.au.dk

Foreningens repræsentatnt i Landbrugs- og Fiskeristyrelsens arbejdsgruppe om ny planteforædlingsteknikker (”New Breeding Techniques”, NBT).

 • Valgt i 2017 (på valg i ulige år)

Suppleanter:

1. suppleant Christina Abildtrup Jørgensenproduktionsgartner, opvokset på en gård, brænder for et større udvalg af spiselige planter/grønsager i butikkerne og ISÆR på tallerken. Medlem siden 2015.

christinaabildtrupj@icloud.com

Kontaktperson for kursusudvalget, aktiv på markeder.

 • Genvalgt i 2018

2. suppleant Gert Poulsenaktiv indenfor PGR/bevaringsarbejde i 20 år, bl.a. som ansat på Nordisk Genbank. Særlige interesser: Kål, bælgplanter, cikorie. bevaringssorter, vilde slægtninge, reliktplanter, in situ bevaring.

ngbgpo@gmail.com

Medlem af foreningens Adoptionsgruppe, koordinator for kålfamilien, ansvar for den danske deltagelse i EUs Horizon 2020 program i projektet Farmers Pride.

Genvalgt i 2018

 

3. suppleant Inger Lundsten, nyvalgt i 2018

 

4. suppleant Eva Skjødsholmtidligere underviser, dyrker en stor landbohave økologisk, især interesseret i spiselige afgrøder, men også i planter for insekter og bier. Er umætteligt nysgerrig på sorter, hylder mangfoldigheden i haven og i køkkenet. . Medlem siden 2014.

evasskjoedsholm@gmail.com

Vil gerne stå på markeder, skrive og undervise.
 • Genvalgt i 2018

 

 

Kritisk revisor: Grethe Bonde, genvalgt i 2018

Revisorsuppleant: Søren Holt, genvalgt i 2018

 

Bogholder pr. 1. december 2017:

Hanne Thillerup, ansat hos ForeningLet ApS
bogholder@froesamlerne.dk

 

Alle anmodninger om udbetaling sendes til Hanne, vedhæftet et bilag (på nær kørsel) og dette skema.

 

Foreningens refusionsskema