Bestyrelsen

Formand:

 

Lila Towletidligere voksenunderviser, frøsamler siden 1987

 

Medlemssekretær, webmaster, markedskoordinator i Jylland

 

Genvalgt til bestyrelsen i 2017 (på valg i ulige år)

 

(Medlem af den tidligere styringsgruppe siden 1987)
foreningen@froesamlerne.dk

 

Drøwten 9, Lindum

 

8830 Tjele

 

tlf.: 98 54 44 62

 

 

 

Næstformand:

 

Sus Rødgaard

 

Valgt til bestyrelsen i 2016 (på valg i lige år)

 

 

 

Kasserer:

 

Simon Haugum von Siebenthal

Tidligere suppleant, valgt til bestyrelsen i 2015 og igen i 2016

 

På valg igen i marts 2018 (på grund af kalenderskiftet - se de nye vedtægter)

 

 

Bestyrelsesmedlem:

Louise Windfeldt

Valgt i 2017 (på valg i ulige år)

 

Bestyrelsesmedlem:

Emøke Bendixen

Valgt i 2017 (på valg i ulige år)

 

 

 

 

Suppleanter:

 

1. suppleant Gert Poulsen, på valg i marts 2018 (1 1/2 år på grund af kalenderskiftet)

 

2. suppleant Christina Abildtrup Jørgensen, på valg i marts 2018

 

3. suppleant Eva Skjødstrup, genvalgt i marts 2017 (1/2 år på grund af kalenderskiftet)

 

4. suppleant Lilli Christoffersen, genvalgt i marts 2017

 


Kritisk revisor: Grethe Bonde

 

Revisorsuppleant: Søren Holt

 

 

 

Nyudpeget bogholder pr. 1. oktober 2016:

 

Jeppe Worning
jeppeworning@gmail.com

 

Jeppe var foreningens kasserer i 2015 og 2016.

 

Alle anmodninger om udbetaling sendes til Jeppe, vedhæftet et bilag (på nær kørsel) og dette skema.

 

Foreningens refusionsskema