Koordinatorerne

 Vi efterlyser frø og planter af sorter, som har en historie i Danmark. Det kan være favoritter som en familie har værnet om gennem årene, gamle handelssorter der ikke sælges længere, tidligere tiders landsorter som enkelte landmænd på egnen endnu holder fast ved, eller traditionelle sorter fra andre kulturer der er kommet til landet med nye danskere.

 

Vi søger 'adoptivforældre' - medlemmer, der enten opformerer en sort til den nordiske genbank og til vores frøliste, eller dyrker den i gégen have og avler frø til eget brug. Vi registrerer disse adoptioner og forsøger altid at være flere om samme sort. En koordinator varetager disse adoptioner og plejeaftaler for hver plantegruppe.

 

Du kan læse mere om vores adoptioner her. 

Du kan se koordinatorerne på kortet her.

Der hvor der står "vakant" i tabellen, mangler vi en koordinator - kontakt NO Crossland, hvis du har lyst til at tage en tørn.

 

Gruppe

Koordinator

 

Email

Agurk og græskar

Vivi Logan

 

vivilogan123@hotmail.com

Andet bladgrønt (især Havemælde)

Erling Frederiksen

 

erling.frederiksen@gmail.com

Bærplanter

Jesper Bay

 

kulsviervej90b@gmail.com

Bønner

Ida Johannesson

 

idasoer@yahoo.dk

Forædlingssorter

Bodil Gimbel

 

bodilseg@gmail.com

Frugtbuske

Jesper Bay

 

kulsviervej90b@gmail.com

Frugttræer

Peder H. Jensen

 

pederhvassjensen@gmail.com

Høje Ærter

Flemming Pedersen

 

fp@peww.dk

Kornsorter

Anders Borgen

 

borgen@agrologica.dk

Krydderurter/lægeplanter

Anders Bech

 

andersbech@froesamlerne.dk

Kålplanter (Brassicaceae)

Gert Poulsen

 

ngbgpo@gmail.com

Lave ærter

Simon von siebenthal

 

simon.v.s@froesamlerne.dk

 

Løg (spiselige Allium arter)

Juana Knauer

 

juanak@live.dk

Potteplanter

NO Crossland

 

nielsolafcrossland@gmail.com

Prydløg

Pia Bro Christensen

 

piabrochristensen@gmail.com

Reliktplanter

NO Crossland

vakant

nielsolafcrossland@gmail.com

Rodfrugter

Svend E. Sørensen

 

rs_ses@post.tele.dk

Salat

Karen Bredahl

 

rims3@mail.dk

Soyabønner

Erling Frederiksen

 

erling.frederiksen@gmail.com

Sommerblomster

NO Crossland

 

nielsolafcrossland@gmail.com

Spiselige blomster

Anders Bech

 

andersbech@froesamlerne.dk

Stauder

AnneMarie Sørensen

 

hortea@youmail.dk

Tomater

Emøke Bendixen

 

ebx@mb.au.dk

Øvrige bælgplanter

NO Crossland

vakant

nielsolafcrossland@gmail.com