Mere om medlemskab

Hvordan bliver man medlem?

Indmeldelse sker ved at udfylde en profilside med dine kontaktinformationer - se linket "BLIV MEDLEM" øverst på forsiden - og at betale kontingentet. Når du udfylder profilen, kommer du til en side hvor du finder oplysninger om betaling.

 

Kontingentet er 200 kr. om året. Når man bliver medlem senere end midten af september (efter efterårets frøliste og kursusweekend) vil kontingentet også gælde for det følgende år. Kontaktinformation:

Postadresse: Drøwten 9, 8830 Tjele.

Telefon: 9854 4462

CVR nr.: 30624572 

Bankkonto hos Merkur: Reg. nr. 8401, kontonr. 0004238533

Mobile Pay nr.: 71784

Tilmelding af vores kontingent til BetalingsService: Kreditornr. 08539359, Debitorgruppe 00001, og dit medlemsnr. (findes i din medlemsprofil. Du skal være logget ind. Dvs. at du ikke kan betale via BS som nyt medlem). 

 

Du får en email fra os, der bekræfter din indmeldelse, og dit medlemskab bliver aktiveret så snart du har betalt kontingentet. Derefter kan du logge ind og gøre din profil færdig. Vi opfordrer dig som nyt medlem til at fortælle om dine interesser, erfaringer med havebrug og evt. frøsamling, og gerne dine talenter og uddannelser, hvis du kunne tænke dig at bruge dem i foreningens arbejde.

 

NB: Et medlemskab gælder for husstanden - dvs. at partnere, ægtefæller, børn m.v. er velkomne på vores kurser og arrangementer. Der er normalt en enkelt profil og email adresse pr. medlemskab - hvis begge partnere ønsker at være aktive, kan man kontakte foreningen om en ekstra gratis adresse.

 

Hvem kan blive medlem?
Alle, der vil arbejde med eller lære mere om plantegenetiske ressourcer, den dyrkede biodiversitet, de gamle danske sorter, eller frøavlens håndværk er velkomne som medlemmer.

 

Du behøver ikke kende noget til frøavl. Vi laver kurser i frøavl for begyndere, og du kan finde hjælp hos andre frøsamlere i dit lokalområde. Vi kan dog ikke hjælpe så meget med den helt grundlæggende viden i havebrug. Hvis du lige har fået din første have, kan du få vejledning og information på Havenyt.dk - og der er flere økologiske frøforhandlere, der specialiserer sig i gamle sorter, hvis du vil afprøve dem.

 

Du forpligter dig ikke til at tage frø af de sorter, du bestiller fra andre medlemmer -
eller til at tilbyde dem videre. Det er lysten, der driver værket - det er bedst at prøve evner, tid, interesse og haveforhold, før man går videre. Og at finde de sorter, man kan li'.

 

Men vi håber selvfølgelig at mange vil få mulighed og lyst til at prøve kræfterne med frøsamling, og gøre det muligt for os at tilbyde hinanden flere gode sorter.