Om at blive tovholder, standpasser eller frødonor på Frøsamlernes stande

Vores frøposer på marked

Kære alle frøsamlere, nye som 'gamle', der vil prøve at hjælpe os på standen på et af de mange markeder i sommerens løb!

Du kan læse generelt om vores markedsstande på siden Frøsamlere på markeder.

 

På siden her finder du mere detaljerede oplsyninger om:

1) Hvad du har brug for at vide som tovholder - den der koordinerer det enkelte marked - eller medhjælper. (Det ser ud til at tovholderen laver det hele og standpasserne bare kigger på, men det er langt fra sandheden!)

Vejledning for tovholdere og hjælpere - Sjælland

Vejledning for tovholdere og hjælpere - Jylland og Fyn

 

2) Hvad du har brug for at vide som en, der gerne vil donere sine frø til markeds-frø-gruppen, til pakning og salg på vores stande. Nogle arter - fx kål eller gulerødder - kræver en del viden, mens andre - fx tomater eller salat - kan alle lære at lave salgbare frø af. Der står også hvem du kan kontakte for at lære mere.

Kom godt i gang med at dyrke og udbyde frø på vores markeder

Og hvis du vil søge inspiration til frøavl - sorter, vi kunne tænke os at sælge fra vores markedsstande - prøv at kigge i denne liste over hele sortimentet fra flere års markeder. Beskrivelserne er hentet fra Frølisterne. Hvis en sort ikke findes i markedssortimentet i 2016, er det sandsynligvis fordi ingen har dyrket frø nok til at donere det i år.

Hvilke sorter har vi solgt gennem årene?

 

3) Beskrivelser af de enkelte sorter på årets Markedsliste. Det er ikke alle sorter, der vil optræde på hvert af markederne - det varierer meget ift sæsonen, markedets størrelse - og hvad vi har tilbage. Beskrivelserne er taget fra vores Frøliste - kontakt Merete Juul hvis du har kommentarer og tilføjelser, der kunne hjælpe andre standpassere med at fortælle om en sort.

2016 sortiment til markeder med beskrivelser

 

4) Kort over markeder, træf, festivaler osv. som er planlagt til 2016. Der kan komme nye i løbet af sommeren - kig løbende på kortet og i vores Kalender på hjemmesiden. (Disse kort indeholder også markeder, der allerede er afholdt - du kan se datoerne - og de som vi er usikre på eller som vi får at vide ikke holdes i år. Men det vil fremgå af teksten for det enkelte sted.)

Markeder på Sjælland

Markeder i Jylland/på Fyn