Invitation til temadag om plantegenetiske ressourcer i 2630 Tåstrup

Tid og dato:
24. juni 2016, 09:45 til 15:30
Adresse:
Pometet, Højbakkegårds Alle 17
2630 Tåstrup
om input til strategiarbejdet for jordbrugets plantegenetiske ressourcer i DK

Udvalget for Plantegenetiske Ressourcer, der rådgiver NaturErhvervstyrelsen på området, inviterer til en temadag om en kommende ny strategi for jordbrugets plantegenetiske ressourcer. Vi har brug for at få debat, ideer og input til den nye strategi. Derfor vil der også blive præsenteret noget af det arbejde, der foregår indenfor området i Danmark i dag.

 

Temadagen skal sætte gang i dialogen mellem en bred kreds af interessenter indenfor områderne planteforskning, forædling, fødevareudvikling, frøsamlere, formidlingsaktiviteter og mange flere. Idéudviklingen vil indgå i udformningen af Miljø- og Fødevareministeriets nye strategi for de plantegenetiske ressourcer, som vil blive lanceret senere i år. Flere projekter har særlig interesse for Frøsamlerne, bl.a. Svend Erik Nielsen registrering af de gamle frøkataloger m.m.: "De gamle sorter af vores køkkenurter - beskrivelse for at genopdage og bevare".

 

Arrangementet er gratis (maksimum 70 deltagere). Frokosten (sandwich) vil blive indtaget i det fri samtidig med, at vi får en rundvisning i Pometets samlinger af frugt og bær og får fortalt om bevaringsarbejdet og projekter.

 

Tid, sted og tilmelding:

Temadagen bliver afholdt fredag den 24. juni 2016 kl. 9.45 – 15.30 på Højbakkegård, Højbakkegårds Alle 17, 2630 Tåstrup, ved Københavns Universitet.

Du tilmelder dig ved at skrive til bevaringsudvalget@naturerhverv.dk og samtidig give en forhåndstilkendegivelse af, hvilken arbejdsgruppe du ønsker at deltage i om eftermiddagen (A, B, C eller D - se pdf'en). Vi skal have din tilmelding senest mandag den 20. juni 2016.