Dansk rapport over tilstanden af biodiversiteten i mad- og landbrugsplanter

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (den tidligere NaturErhvervsstyrelse) har i al ubemærkethed publiceret en rapport til FAO’s status over verdens biodiversitet i fødevare- og landbrugsafgrøder.


Du har her mulighed for selv at læse den fulde rapport ved at klikke på link'et.

 

Denmark’s Report for the State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture

 

http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Genetiske_ressourcer/Denmark_SoWBFA_FINAL.pdf