EN MANGFOLDIG MADKULTUR

Diversifood er et internationalt projekt finansieret af et program under “The European Union’s Horizon 2020 Programme”. Projektets hensigt er at udvikle og styrke en sund og mangfoldig madkultur af høj kvalitet. Dyrkning og anvendelse af en mangfoldighed af kulturplanter er forudsætningen for projektet. Platformen er et allerede eksisterende netværk af mange forskellige aktører i Europa, som arbejder med diversitet i planter såvel som i dyr. Målet er bevarelse og udvikling af ikke kommercielle afgrøder og sorter, i forhold til planternes modstandsdygtighed, udbytte og smag.

 

Diversifood-konference 22.-23. november 2016 i Jävenpää og Tuusula, Finland. Emne: How to make the regulatory environment more biodiversity-friendly.

Der var deltagere fra de nordiske lande og Baltikum.

Arrangører af konferencen var: Diversifood, Southern Finland Organic Farmers Association, Arche Noah, Finnish Organic Farmers Alliance, og finske økologiske forbrugeres og producenters foreninger. Gert Poulsen og Simon von Siebenthal repræsenterede Frøsamlerne i Danmark.

 

Frøsamlere som NGOer

Et grundelement i Diversifood-projektet er bevarelse og dyrkning af gamle sorter, og sorter som er på vej ud af markedet. Disse sorter sikrer nemlig en høj grad af fødevarernes kulturelle identitet, som er en del af målsætningen i projektet. Frøsamlere er derfor interessante i det omfattende projekt. Frøsamlere kan være et væsentligt element i brugsgenbanker, (Nordisk bruger-genbankprojekt). Det drejer sig om at opformere frø til anvendelse blandt private haveejere og landbrugere.

 

Brugsgenbanken skal kunne levere større frøportioner end genbanken gør, til såvel almindelig avl som til afprøvninger i større skala. Der er desværre ikke udviklet yderligere på konceptet siden mødet i Nordisk Ministerråd i sommeren 2016.

 

De danske regler med frit frøbytte

For at sikre en høj grad af biodiversitet, skal der skal der blandt andet arbejdes med en hensigtsmæssig lovgivning, som giver mulighed for at dyrke forskellige sorter. Merete Buus fra NaturErhvervstyrelsen præsenterede de nye danske regler med frit frøbytte.  Indlægget vakte stor interesse fra både landmænd og myndigheder. De danske Frøsamlernes succes med at ændre på frølovgivningen er vigtig i forhold til fremtidige regler i EU.  – Frølovgivingen i Finland administreres meget konservativt, og derfor kommer frølovgivningen til at spænde ben for netop udviklingen af en høj grad af biodiversitet, til trods for at der er stor efterspørgsel på forskellige økologiske produkter i Finland.  Generelt er der en konflikt imellem EU frølovgivningen og biodiversitetslovgivningen.

 

De finske frøsamlere

I forbindelse med konferencen besøgte Gert og Simon de finske frøsamleres butik, Maatiainen ”The Finnish Landrace Association” i Helsingfors. Finnerne har altså deres egen butik, hvor der er ansat en deltidsmedarbejde - frøsalget financierer lønnen. I modsætning til Frøsamlerne i Danmark har finnerne et centralt pakkested, hvor en deltidsansat modtager frø, pakker dem og sender dem til medlemmerne eller sælger dem i butikken. Maatiainen, der også beskæftiger sig med historiske dyreracer og historiske landskaber, udgiver et magasin fire gange årligt med artikler og frølister på finsk og svensk.

 

Du kan læse mere om konferencen og se små videoer:Diversifood Workshop – Enabling Crop Biodiversity on the Market

Se også nogle af foredragene: http://www.esvy.fi

 

Fakta om den finske association Maatiainen:

  • Foreningen har eksisteret siden 1989
  • De har 2000 medlemmer, der hver betaler 30€ om året i kontingent
  • Medlemmer betaler 2-4€ for frø, for ikke medlemmer koster frø 2,5-4,5€.
  • Deres pakkefacilitet er godkendt af myndighederne, men sorterne de fører i butikken er ulovlige, da kun få af dem er på den finske nationale sortslist.
  • I alt er der blevet registreret 17 sorter i Finland under bevaringssorts-lovgivningen.

Yderligere info: Maatiainens engelsk side