Farmers Pride

 

I slutningen af 2017 blev bevilliget penge til en EU projektansøgning som Foreningen Frøsamlerne deltager i sammen med 18 andre organisationer i Europa og Tyrkiet. Projektet: Netværk, partnerskaber og værktøjer til forbedring af in situ konservering af europæiske plantegenetiske ressourcer, som i daglig tale kaldes Farmers Pride er en koordinering og støtte aktivitet - så forskning og udvikling er ikke omfattet.

Farmers Pride arbejder med bevaring af plantegenetiske ressourcer on farm af landbrugs- og havebrugsafgrøder og in situ bevaring af kulturplanternes vilde slægtninge.

 

Det faglige arbejde udføres i fem arbejdspakker som omfatter:

1: Netværksmuligheder

2: Vedligeholdelse af plantepopulationer

3: Fremme af bevaring og anvendelse af plantematerialet

4: Netværk, design og implementering

5: Formidling

 

Frøsamlerne deltager i fem aktiviteter her:

1.1: Identificering af interessenter i on farm og in situ bevaring i Danmark

1.4: Danmark indgår som en praktisk case, der skal beskrive hvad man gør og kan gøre.

2.2: Vi skal deltage i arbejde om frøbanker i fællesskaber og forbedring af dyrkernes adgang til mere diverse frø.

2.6: Integrering af in situ og ex situ bevaring.

5: Rapportering og artikler.

 

Forklaring på fag-jargon.

In situ: bevaring i et naturligt miljø, typisk for vilde planter på deres naturlige voksested.

Ex situ: bevaring i et ikke naturligt miljø, anvendes om bevaring i fryserne i en genbank, men også i rækker i et klonarkiv.

On farm, in hortus: bevaring på marken hvor avleren tager frø af egen avl, som anvendes til udsæd i den næste dyrkningssæson. Det er det vi frøsamlere gør i vore haver.

 

Der var startmøde lige før jul i projektgruppen, hvor det meste af tiden blev brugt på praktiske og administrative opgaver, så den praktiske udførelse af opgaverne ligge stadig på gruppeledernes bord. Der er allerede gjort et stort arbejde indenfor området i forudgående EU projekter og i det europæiske program for plantegenetiske ressourcer. Farmers Pride kan ses som afrunding og implementering af det tidligere arbejde.

Frøsamlerne er eneste repræsentant fra Danmark. NordGen og en finsk forsøgsorganisation deltager også. Frøsamlerne er sammen med tre tilsvarende organisationer fra Schweiz, Østrig og Ungarn. Ud over det arbejde som vi selv er involveret i er der gode muligheder for at få information og inspiration som kan anvendes i vores forsatte arbejde i Danmark. Samtidig vil vi kunne få en større europæisk forankring i arbejdet gennem netværk.

 

Jeg forestiller mig af Frøsamlerne ud over selve projektet vil kunne fremme on farm bevaring i Danmark ved at samle viden og skabe opmærksomhed om konceptet som er overset her i landet.

Frøbanker i fællesskaber – Community seed banks – er udbredt i hele verden og Frøsamlerne anses at være en af dem. Vi kan få glæde af samarbejdet og ikke mindst set i sammenhæng med etablering af en produktion af bevaringssorter.

 

Gert Poulsen