Vi er alle kriminelle - eller er vi? Nyt: Svaret er nej!

Nedenfor er historien om den genopvarmede bekendstgørelse om sædkorn, grønsagsfrø m.m. 5 minutter efter den blev postet var den ikke længere aktuel. Vi har set Dan Jørgensens skriftlige svar til Folketingspolitikere, et ændringsforslag bliver sendt i høring i morgen 4/2, og den re-reviderede bekendtgørelse forventes 15. februar. Så den ændring, Politikens artikel omtaler, kommer nu med det samme! Det er opsigtsvækkende - og skyldes input fra vores egne dygtige frøpolitikere - at styrelsen bl.a. har kontaktet Sverige Tyskland og UK for at undersøge deres praksis. I stedet for fortsat at overopfylde EUs regler.

Ministeriets udtalelse om bytte og slag af frø på ikke-kommercielle plan

 

 

Kørt før jul sendte NaturErhvervstyrelse en revideret bekendtgørelse i høring - en opdatering af det 40 år gamle regelsæt, der regulerer salg af bl.a. grønsagsfrø.

Dette er samme regler der fra starten har gjort Frøsamlerne mildt ulovligt - hvis ikke vi havde brugt undtagelser for forskning, genbanker osv. Og som gjorde os lidt mere ulovlige, da vi begyndte at sælge frø af gamle sorter på markeder - samme frø som de har betalt os næsten 900.000 kr. for at genopdage, afprøve, spise og formidle.

 

Årsagen til den strenge danske tekst, der i 40 år har forbudt alt salg og bytte af havefrø, skulle være at EU frølovgivning kræver det. Men Danmark spiller i bunden af den liga, hvad frøreglerne angår - blandt de 3-4 mest restriktive. Frøbytte blandt private, småsalg osv. er tilladt i mange af vore nabolande.

 

Vi har altid vidst det og altid forsøgt at fortælle om det. Forskellen er at vi - både Frøsamlerne og "frøsamlere", der er blevet frøbranchens synonym for alle, der går op i gamle frø, sorter osv. - nu er mange flere, meget mere bevidste, og med langt større kontaktflade i de sociale medier og med politikere.

 

Vores høringssvar (et af kun to), som har påpeget problemet og foreslået indførelse af undtagelser for ikke-kommercielle personer og grupper, blev ignoreret. Og den "nye" gamle bekendtgørelse trådte i kraft.

 

Resultatet - ved egne og mange andres kræfter - har været et ramaskrig i de sociale medier, underskriftsindsamlinger, i pressen. Og mange henvendelser til embedsmændene og Ministeren. Man burde ikke skrive et regelsæt, der kriminaliserer halvdelen af Danmarks befolkning, uden at mene det - og bagefter undskylde med at det ikke er mening, det skal gælde os, og at de aldrig ville implementere det overfor frøsamlere og byttefolk. Det er lovsjusk. Og i modsætning til den gamle udgave af bekendtgørelsen, som det var svært at hidse folk op over, så har denne nye bevidste udgivelse været vores sag serveret på et sølvfad med et æble i munden.

 

Der er sket så meget, så hurtigt, at det har været svært at få tid ti l at skrive om det - og det, man skriver, er snart forældet. Men det sidste nye er vist at Dan Jørgensen er kommet på andre tanker.

Læs Politikens artikel fra i dag 3. februar: Danskerne skal have lov til at bytte frø med naboen

Kig i vores Facebook gruppe, hvis ikke du allerede følger den, for mange kommentarer.

Se Haveselskabets "Er haveejere lovbrydere, når de bytter frø med hinanden?" for en hurtig gennemgang (og resultatet af deres opringning til Ministeren)

Se bekendtgørelsens snart "gamle"tekst

Se vores Høringssvar

Fortæl eller sende disse links til dine journalistvenner, lokale politikere osv.

Og overvej at skrive under på den indsamling, et medlem har sat i værk - selv om kampen måske allerede er vundet. Det hjælper at vise at vi er mange! Altså mange, der faktisk følger statens handlinger på frøpolitisk front, og tager deres udtalelser alvorligt.