Sort

FS ID
FS 1063
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Saponaria officinalis
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-12-2020
DANSK NAVN
Danish name
sæbeurt, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Sæbeurt
CULTIVAR TYPE
Biological status
Vild eller vildtvoksende (W)
SIDST RETTET
Latest update
08-01-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2020
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste