Sort

FS ID
FS 1074
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Dystaenia takesimana
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
29-12-2020
DANSK NAVN
Danish name
Koreansk selleri, seombadi
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Koreansk selleri, seombadi
CULTIVAR TYPE
Biological status
Landrace, traditionel sort (L)
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste