Sort

FS ID
FS 1119
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Dysphania ambrosioides
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
18-01-2021
DANSK NAVN
Danish name
gåsefod, vellugtende
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Epazote, Vellugtende Gåsefod
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
01-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Mexico
HISTORIE
History
syn. Chenopodium ambrosioides.
BESKRIVELSE
Description
Meget kraftig krydderurt, som stammer fra Mexico, hvor den bruges til madlavning. Et heftigt indslag i krydderurtehaven, som nogle sætter stor pris på. Selvsåning må påregnes.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste