Sort

FS ID
FS 1196
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Tulipa hybrid
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
04-10-2021
DANSK NAVN
Danish name
tulipan
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Finsentulipanen
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2010
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
De seneste tredive år (i 2010) har giver haft dem voksende i en rabat i haven til et lille hus med lejligheder i Uppsala. Giver fortæller: "Jag råkar även ha en gammal tulpan med danskt ursprung som nätt och jämt uppfyller kravet att vara från före 1960. Historien är följande: Den danska forskaren och nobelpristagaren Nils Finsen föddes 1860 (och dog 1904). 100-årsdagen av hans födelse uppmärksammades och firades i Danmark, jag vet inte närmare hur (bl a med bok och frimärke??), det var rimligtvis i Köpenhamn. Det har berättats att man till 100-årsdagen 1960 även hade en ny tulpansort till minne av Nils Finsen och 100-årsdagen. Kronbladen skiftar i ljust gult och rött som en association till den Finsenska ljusbehandlingen. Nils Finsen var på en gång halvbror och syssling (halvfetter) til min mormor. I Uppsala bodde 1960 en av Nils Finsens döttrar Valgerda Kleberg (kusin till min mor). Valgerda Kleberg deltog naturligtvis i firandet av 100-årsdagen i Danmark. Efter henkomsten gav hon min mor några tulpanlökar, tillägnade Nils Finsen, som hon fått vid jubileet [efter sigende blev de delt ud til de deltagende gæster]; om sorten döpts til Nils Finsen eller något liknande minss jag inte exakt. Eftersom jag sedan barnsben hobbymässigt varit intresserad trädgårdsväxter fick jag ta hand om tulpanlökarna. Jag har lyckats behålla dem vid liv, just nu har jag dem där jag bor i Uppsala: Två flotta höga tulpaner har just blommat ut och sammantaget har jag nog bortåt 20 lökar inklusive alla smålökar runt omkring (som jag i sommer ska plantera om). Jeg tror mig ha hört att det i Danmark - åtmindstone längre tillbaka - funnits någon förädlare av producent av tulpanlökar. Jag har därfor gissat att "Finsentulpanen" inta bara har dansk anknytning utan även kan ha förädlats i Danmark - men jag vet inte. Eftersom tulpanlökar fanns vid jubileet 1960 så - ifall den förädlats och odlats i Danmark - så bör den uppfylla uppropets krav på "fra för 1960"."
BESKRIVELSE
Description
Er i klonarkiv i Den Gamle By (2021). Museet modtog i efteråret 2010 tre store tulipanløg samt nogle små med posten fra Sverige. I 2019 er museet begyndt at opformere sorten. Givers beskrivelse: "Sedvanliga tulpanblad, ganske långa, något grågröna." Pleje: "Delan sig rikligt med smålökar. Sköts som vanliga tulpaner. Jag har vattnat lökarne vid torka på försommaren och givit lite kväve godsel försiktigt. Om blomsternes farve: "Blomknopparna är smala och spetsiga, färgen skiftar/"glider" mellan en mild varmt ljusröd färg och en mild gul färg. (Ett försök att symbolisera Finsens botande ljus, utgår jag ifrån.)"
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste