Sort

FS ID
FS 1198
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Ribes aureum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
05-10-2021
DANSK NAVN
Danish name
guldribs
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Den Tidligt Grønne
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, gammel (før 1950)
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2010
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Giver fortæller: "Busken bliver kaldt for "den tidligt grønne", døbt af oldemor eller nogen før hende. Busken stammer fra en gammel bondegårds have i Dalbyover. Den omkransede en høj som en slags lysthus. I midten var der et stort rundt cement bord placeret. Denne udgjorde et skel i mellem 2 haver, da der både boede min oldemor og far og min morfar og mormor. Min mor er født i 1946 på gården, men busken var meget gammel, allerede på det tidspunkt. Da min oldeforælder flyttede til Havndal i 1961, flyttede et stykke af busken med. I 1972 kom et stykke af busken til vores hus i Hald. Dengang boede min mor og far her. Min oldefar blev født i 1877 på gården i Dalbyover, der var busken der også. Det har oldemor fortalt, min mor i sin tid." Yderligere oplysninger: Busken har oprindeligt stået i haven til "Elmegaard" på Møgelvangsvej i Dalbyover, Havndal. Dette var givers tipoldemors fødegård (hun blev født mellem 1844 og 1850). Givers mor fik noget af busken af sin farmor i 1972, hvor den har stået langs husmuren i haven på Haldvej i Gjerlev.
BESKRIVELSE
Description
Er i klonarkiv i Den Gamle By (2021). "Oldemor sagde altid at det er forår når den "tidlige grønne" springer ud."
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste