Sort

FS ID
FS 1297
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Anthyllis vulneraria
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ssp. vulneraria
ACC. DATO
acc. date
08-01-2023
DANSK NAVN
Danish name
rundbælg, gul
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Liden rundbælg
CULTIVAR TYPE
Biological status
Vild eller vildtvoksende (W)
SIDST RETTET
Latest update
08-01-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2021
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Indsamlet i flere grøftekanter i Nordsjælland
BESKRIVELSE
Description
30 cm høj flerårig bælgplante med de lysegule blomster samlet i et tæt hoved.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste