Sort

FS ID
FS 0173
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Bunium bulbocastanum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
03-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
jordkastanje
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Jordkastanie, uden sortsnavn
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Europa
HISTORIE
History
En af de "glemte Køkkenurter".
BESKRIVELSE
Description
Små spiselige søde, fede knolde.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste