Sort

FS ID
FS 0175
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Chaerophyllum bulbosum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
04-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
knoldet hulsvøb
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Kørvelroe
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
30-08-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Frankrig
HISTORIE
History
Donor købte frø af denne sort i Frankrig. Den skulle have specielt store knolde.
BESKRIVELSE
Description
Knolden har en behagelig nøddesmag. Knoldene bliver tit ret små.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste