Sort

FS ID
FS 0305
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Lathyrus ochrus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
fladbælg, vinget
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Vinget fladbælg
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
-
OPRINDELSESLAND
Country of origin
ukendt
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Sjov og anderledes fladbælg. Meget store blade, med klatretråde i enden.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste