Sort

FS ID
FS 0308
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Fagopyrum tataricum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
boghvede, tatarisk
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Tatarisk boghvede, uden sortsnavn
CULTIVAR TYPE
Biological status
Ny/ukendt/undersøges (P)
SIDST RETTET
Latest update
17-11-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
ukendt
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Nær slægtning til vores egen boghvede. Ligner meget, men er mere småfrøet, og er principielt flerårig. Hos mig har den dog ikke overvintret. Men spildte frø spirer villigt.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Spire:
Billede af spire
Fotograf: NO Crossland
Til liste