Sort

FS ID
FS 0315
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Lathyrus latifolius
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
fladbælg, flerårig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Flerårig fladbælg, staudelathyrus
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
07-01-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
-
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Lilla blomster uden duft.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Blomst:
Billede af blomst
Fotograf: Mette Juhl Petersen
Til liste