Sort

FS ID
FS 0321
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Luffa cylindrica
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
17-11-2006
DANSK NAVN
Danish name
luffa
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Luffa svamp (uden sortsnavn)
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Frankrig
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Afrika/Asien
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Meget store gule blomster. Disse flotte frugter er "non comestible", ikke spiselige. De er meget varmekrævende. Når de er helt modne krænges det yderste tørre skind af. Indeni er det flotteste fiberrige skelet. De er meget flotte til dekoration både med og uden skind.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste