Sort

FS ID
FS 0345
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Centaurea benedicta
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
07-02-2006
DANSK NAVN
Danish name
benediktinertidsel
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Benediktinertidsel
CULTIVAR TYPE
Biological status
Ny/ukendt/undersøges (P)
SIDST RETTET
Latest update
07-01-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Nordlige middelhavslande
HISTORIE
History
Gammel lægeplante.
BESKRIVELSE
Description
1 årig kurveblomst med gule blomster. Gammel klosterplante, tidligere anvendt medicinsk.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Blomst:
Billede af blomst
Plante:
Billede af plante
Til liste