Sort

FS ID
FS 0347
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Isatis tinctoria
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
07-02-2006
DANSK NAVN
Danish name
farvevajd
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Farvevajd
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
31-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Tidligere blev bladene brugt til at farve blåt. Forskellige oprindelser: Fyrkat Vikingborg, seedsavers.com, Bornholm.. Findes nu vild i Danmark i visse egne langs Østersøkyster.
BESKRIVELSE
Description
To-årig farveplante. Plantens blade, første års blade fra rosetten, anvendes til blå farve til tekstiler. Andet år får planten uanselige, men smukke gule blomster i en stor top. De store aflange, næsten sorte frø er nedhængende.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste