Sort

FS ID
FS 0365
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Centaurea jacea
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-12-2006
DANSK NAVN
Danish name
knopurt, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
almindelig knopurt
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Violetrøde blomster, 15-60cm høj. Blomstrer i juli-september. Trives bedst på frugtbar jord.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste