Sort

FS ID
FS 0368
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Alliaria petiolata
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-12-2006
DANSK NAVN
Danish name
løgkarse, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Løgkarse
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
25-08-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Bladene spises i salat.
BESKRIVELSE
Description
Toårig. 20-120cm høj. Hvide blomster. Vokser på skyggefulde steder, i skov og krat. Løglugt.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste