Sort

FS ID
FS 0370
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Linaria vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-12-2006
DANSK NAVN
Danish name
torskemund, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Almindelig torskemund
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Flerårig. 15-50cm. Lysegule blomster. Blomstrer juli-september. Vokser på tørre steder.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste