Sort

FS ID
FS 0392
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Onopordum acanthium
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-12-2006
DANSK NAVN
Danish name
æselfoder, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Æselfoder
CULTIVAR TYPE
Biological status
Vild eller vildtvoksende (W)
SIDST RETTET
Latest update
08-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Gammel lægeplante.
BESKRIVELSE
Description
2-3m høj, stor violet blomsterkurv, med enorme, kanttornede, gråfiltede stængler og blade. Fylder et par kvadratmeter eller mere. Toårig.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste