Sort

FS ID
FS 0454
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Rubus phoenicolasius
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
28-08-2008
DANSK NAVN
Danish name
brombær, vin-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Vinbrombær
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
31-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
ukendt
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Bærrene er friske og syrlige,skinnende røde, sidder i små klaser.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste