Sort

FS ID
FS 0455
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Claytonia perfoliata
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
29-08-2008
DANSK NAVN
Danish name
vinterportulak, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Vinterportulak, almindelig
CULTIVAR TYPE
Biological status
Vild eller vildtvoksende (W)
SIDST RETTET
Latest update
07-01-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
ukendt
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
God vintersalat og vinterspinat. Fordringsløs og velsmagende. Glemt grøntsag.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Spire:
Billede af spire
Plante:
Billede af plante
Nærbillede:
Nærbillede
Fotograf: Pixabay gratis image
Til liste