Sort

FS ID
FS 0499
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Lunaria annua
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
31-12-2008
DANSK NAVN
Danish name
judaspenge
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Judaspenge
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
08-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
fundet forvildet i lys granskov (Molly Hougaard) fra Frøposen (Flemming Pedersen) andre kilder
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste