Sort

FS ID
FS 0501
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Tropaeolum tuberosum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
31-12-2008
DANSK NAVN
Danish name
anu
ACCESSIONSNAVN
Accession name
også kaldet añu, mashua
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
15-08-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Peru?
HISTORIE
History
Også kaldet "knoldnasturtium, spiselig"
BESKRIVELSE
Description
Meget fin plante med flotte blomster. Hele planten skulle kunne spises. Passes som georginer, knoldene høstes inden frost og opbevares frostfrit.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste