Sort

FS ID
FS 0502
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Dioscorea japonica
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
31-12-2008
DANSK NAVN
Danish name
yams
ACCESSIONSNAVN
Accession name
japanske yams
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Fjernøsten
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Slyngplante med spiselige rødder, skulle være vinterfast men vanskelig at grave op. Af den grund er der nogle der anbefaler at dyrke den i store potter for nemheds skyld.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste