Sort

FS ID
FS 0052
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Basella alba
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
var. alba
ACC. DATO
acc. date
25-07-2006
DANSK NAVN
Danish name
malabarspinat
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Grøn Malabarspinat
CULTIVAR TYPE
Biological status
Ny/ukendt/undersøges (P)
SIDST RETTET
Latest update
07-05-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
?
HISTORIE
History
Oprindelse frø fra frøbytte
BESKRIVELSE
Description
Store sukkulentagtige blade, der er gode i wok. Slyngplante med flere meter lange stængler i løbet af en sæson.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste