Sort

FS ID
FS 0058
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Chenopodium giganteum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
25-07-2006
DANSK NAVN
Danish name
Træspinat
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Træspinat, Magentaspreen
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Elegant plante, op til 2-3 m høj med blade, der er magentarøde inde ved stængelen og grønne længere ude. Spinatplante (som havemælde) eller i salat.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Nærbillede:
Nærbillede
Til liste