Sort

FS ID
FS 0647
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Solanum cheesmaniae
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
23-12-2010
DANSK NAVN
Danish name
tomat
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Gelbe Galapagos
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
21-08-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Tyskland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
ukendt
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
En meget yderig tomat. Giver klaser med masser af ca. 1½ cm små runde tomater med antydning af spids. Angives af SamenArchiv at være Lycopersicon cheesmanii. Sorten skal være salttålende, men det er ikke efterprøvet her.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste