Sort

FS ID
FS 0702
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Claytonia sibirica
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
27-03-2019
DANSK NAVN
Danish name
vinterportulak, sibirisk
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Sibirisk Vinterportulak
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
01-04-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
ukendt
HISTORIE
History
Ukendt oprindelse, men fået på plantemarked i Køge.
BESKRIVELSE
Description
Hele planten er spiselig og god som vintergrøntsag - til salatskålen - mild. Smukke lyserøde blomster hele sommeren og efteråret. Sår sig selv.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Plante:
Billede af plante
Fotograf: Kirsten Hedegaard
Nærbillede:
Nærbillede
Fotograf: Kirsten Hedegaard
Til liste