Sort

FS ID
FS 0717
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Billbergia nutans
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
18-08-2019
DANSK NAVN
Danish name
præstehavre
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Præstehavre
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
08-01-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
2015
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Stammer fra Mettes bedsteforældres sølvbryllup i 1964. Mette er født dagen efter, og er således jævnaldrende med planten, og hun har haft den siden ca. 1977
BESKRIVELSE
Description
Potteplante i annanas-slægten. Blomstervillig og nem.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste