Sort

FS ID
FS 1020
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Kalanchoe delagoensis
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
23-08-2020
DANSK NAVN
Danish name
yngleblad
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Yngleblad
CULTIVAR TYPE
Biological status
Familiesort / arvesort
SIDST RETTET
Latest update
14-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2017
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Madagaskar
HISTORIE
History
Dec. 2021: Kalanchoe delagoensis, syn Bryophyllum delagoense iflg. World Flora Online.
BESKRIVELSE
Description
Sukkulent som sætter småplanter yderst på hvert blad. Får orangerød blomster.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Frø:
Billede af frø
Til liste