Frøsamlernes adoptionsprogram

Hvorfor adoptioner?

Frøsamlernes allervigtigste opgave er at bevare historiske sorter. Det gør vi ved at dyrke, nyde og udveksle dem. I kraft af samarbejdet i foreningen udgør vores haver derfor en decentral ”græsrods-genbank”. På den måde bidrager medlemmernes haver til, at der bliver passet godt på vigtige gamle sorter af køkkenurter, prydplanter, potteplanter, krydderurter, landbrugsplanter, bærplanter, bærbuske og frugttræer.

 

Hvilke sorter adopteres?

Når foreningen finder eller modtager en plante, vurderes det, om det er en sjælden og værdifuld sort, der skal være en del af Frøsamlernes bevaringsarbejde. Dette afgøres af bevarings- og adoptionsudvalget i samråd med koordinatorerne. Det sker ud fra en række kriterier, som du finder her: Kriterier for tildeling af adoptionsstatus.

Hvis sorten er bevaringsværdig, får den statussen adoptionssort og kommer til at indgå i Frøsamlernes adoptionsprogram. Her sørger koordinatorerne for, at mindst to frøsamlere dyrker den og bliver adoptivforældre for den. Disse adoptivforældre kalder vi adoptanter.

Adoptionssorterne kan både være frøformerede og vegetativt formerede.

Koordinatorerne styrer og holder øje med de plantegrupper, som vi har valgt at inddele adoptionssorterne i. De registrerer adoptanterne i Frøsamlernes database og sørger for, at adoptanterne holder adoptionssorterne ved lige og passer godt på dem. Her kan du finde en oversigt over koordinatorerne oversigt over koordinatorerne. Du finder Frøsamlernes adoptionssorter i vores database.

Frøsamlernes bevarings- og adoptionsudvalg har det overordnede praktiske ansvar for adoptionsprogrammet. Her kan du læse om medlemmerne af udvalget .

Selvom nogle prydplanter bevares hos NordGen, er bevaringen af dem ikke en fuldt ud integreret del af genbankens arbejde. Prydplanter er heller ikke en del af det officielle danske arbejde med at bevare sjældne gamle planter. Derfor er det i øjeblikket kun Frøsamlernes medlemmer, der bevarer danske sorter og arter inden for dette planteområde.

 

 

Hvad skal jeg gøre?

Hvis du siger "ja" til at være adoptant af en sort, siger du "ja” til:

· At dyrke sorten så jævnligt, at du er selvforsynende med spiredygtigt frø eller vegetativt materiale.

· At sørge for at holde sorten ren ved passende isolation og at sørge for, at du altid bruger sortens korrekte navn og FS – nummer.

· At orientere koordinator for sorten, hvis du ikke kommer i gang med sorten, ønsker at holde op med at dyrke sorten eller melder dig ud af foreningen.

· At registrere dyrkningsåret for sorten via Min side.

Her finder du en kort arbejdsbeskrivelse for adoptanterne.

I den udvidede arbejdsbeskrivelse finder du bl.a. en gennemgang af strukturen i Frøsamlernes adoptionsprogram og en liste med forklaringer af ord og begreber, som du vil kunne støde på i dit arbejde med at bevare foreningens sjældne og værdifulde sorter.

 

Skal jeg give besked til nogen?

I nogle tilfælde vil koordinatoren selv henvende sig med spørgsmål om, hvordan dyrkningen går. Men det bedste er, hvis du selv registrerer dyrkningsåret for sorten via Min side.

 

Skal jeg udbyde frø af sorten på frølisten?

Nej - det er ikke et krav, at du som adoptant leverer frø og planter til frølisten. Men vi vil blive rigtig glade, hvis du vil dele ud af dit overskud til andre. På den måde kan vi i fællesskab øge antallet af medlemmer, der udbyder og leverer frø og plantemateriale.

En af koordinatorerne har formuleret det således: ”Vi deler med dig, så du kan dele med andre. Det ville være dejligt, hvis du tog lidt ekstra frø, du kan tilbyde til andre frøsamlere”. Selv en lille mængde frø har stor betydning for foreningen og dens arbejde.

I nogle tilfælde er Frøsamlerne dog afhængige af adoptanterne for at kunne tilbyde frø eller plantemateriale til andre adoptanter eller for at kunne opformere frø til forsøg og medlemsprojekter. I givet fald, vil koordinatoren spørge dig, om du vil bidrage.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte frøsamlerne på følgende email-adresse: kontakt@froesamlerne.dk

Du finder mere om medlemskab her

Indmeldelse - Se knappen "BLIV MEDLEM" herover.