Kontakt os

  Sekretariat - medlemsservice, generelle spørgsmål til foreningen:

  • for hjælp med medlemskaber, login problemer, kontingent, ind- og udmeldelser
  • for at efterlyse planter og frø
  • med spørgsmål om foreningens deltagelse i markeder, aktiviteter, historie
  • med spørgsmål til vores database
  • for at høre hvordan du kan blive aktiv i foreningens opgaver

  kontakt@froesamlerne.dk:
  Medlemssekretær Lila Towle
  Mobil: 93 99 80 99 (bedst kl. 12-21)

  Foreningens adresse: Drøwten 9, 8830 Tjele

  Sekretariat - faglige spørgsmål og journalistopgaver:

  • for at lære mere om vores faglige projekter
  • for at snakke med en journalist om artikler
  • for at høre hvordan du kan blive erhvervspartner og aftale dyrkning af foreningens gamle sorter

  Faglige sekretær Louise Windfeldt (hortonom, fagjournalist, PhD i formidling af plantegenetiske ressourcer)
  louisewindfeldt@froesamlerne.dk 
  Mobil: 23 44 84 21

  Spørgsmål til formanden om foreningens politiske engagement, frøpolitik, internationale kontakter:

  Formand: Christina Abildtrup Jørgensen
  formand@froesamlerne.dk (brug til længere beskeder og kun sammen med sms)

  Andre nyttige informationer:

  • Foreningens CVR nummer: 30624572
  • Mobile Pay nummer til markeder: 71784
  • Foreningens konto i Merkur: 8401-4238533

  Automatisk betaling af kontingentet:
  Eksisterende medlemmer kan tilmelde kontingentbetaling over Mobile Pay eller Betalingsservice. Dette skal gøres mindst et par uger før udsendelse af opkrævninger omkring 21. november hvert år.

  Refusion af medlemmers udlæg:
  Skemaet/skemaer sendes til: bogholder@froesamlerne.dk

  •  Kørselsgodtgørelse(Hvis der er over ca. 100 km. til markeder, skal det aftales med tovholderen eller foreningens kontor.)
  • Refusion af udgifter (Skal godkendes af kontoret eller fx en markedskoordinator, hvis det er mere end et par hundrede kroner.)