Sort

FS ID
FS 0107
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Solanum pimpinellifolium
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
30-07-2006
DANSK NAVN
Danish name
tomat, ribs-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Texas Wild
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
28-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Storbritannien
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Texas, USA
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Denne lille ribstomat giver mange ca. 1 cm store røde lækre tomater. I antal er udbyttet rimeligt stort, men målt i vægt ret lille. Texas Wild var den tidligste af alle sorterne i gourmethaven i 2004.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste