Sort

FS ID
FS 1055
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Verbascum phoeniceum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
02-12-2020
DANSK NAVN
Danish name
kongelys, purpur-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Purpurkongelys
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
16-08-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2020
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Frø opr. fra Clara Andersen, Frøsamlerne
BESKRIVELSE
Description
Har dyrket den i mange år, god insektplante
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Plante:
Billede af plante
Fotograf: Mette Petersen
Til liste