Sort

FS ID
FS 1056
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Tanacetum parthenium
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
02-12-2020
DANSK NAVN
Danish name
matrem
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Matrem
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
02-12-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2020
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Lægeplante, findes forvildet
BESKRIVELSE
Description
Kaldes også migræneurt, eller Mutterkraut
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste