Sort

FS ID
FS 1087
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Solanum lycopersicum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
31-12-2020
DANSK NAVN
Danish name
tomat, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Kanaan
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
31-12-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2021
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Kanaan er ret intensiv i farven, jeg finder den rød/orange. Farver kan være lidt svære at definere, rød er ikke bare rød.Ribstomat, 2-4 gram i vægt, kan være lidt svære at veje hvis vægten ikke er meget nøjeregnende.Vokser meget vildt, så tænk grundigt over om den ikke bare skal stå i en stor krukke/tønde udenfor.Er en god tomat til børnene som bare kan nippe af de modne tomater, fantastisk sund slik.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste