Sort

FS ID
FS 0111
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Solanum lycopersicum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
30-07-2006
DANSK NAVN
Danish name
tomat, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Snow White; White Cherry
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
12-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Storbritannien
OPRINDELSESLAND
Country of origin
USA
HISTORIE
History
Skabt af tomatentusiasten Joe Bratka.
BESKRIVELSE
Description
Hvid cherrytomat. Indeterminant vækst. Stort udbytte på friland, men lidt kedelig smag.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste