Sort

FS ID
FS 1092
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Bunias orientalis
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
02-01-2021
DANSK NAVN
Danish name
takkeklap, orientalsk
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Orientalsk takkeklap
CULTIVAR TYPE
Biological status
Landrace, traditionel sort (L)
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2021
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste