Sort

FS ID
FS 1106
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Tanacetum macrophyllum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-01-2021
DANSK NAVN
Danish name
okseøje, storbladet
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Okseøje, storbladet
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
31-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2021
DONOR LAND
Donor country
Tyskland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Kaukasus
HISTORIE
History
Jeg har samlet frøet i en bypark i Tyskland, hvor den bruges en del som bunddække under store træer, da den er meget skygge- og tørketålende. Vildtvoksende i bjergområder i Sydøsteuropa.
BESKRIVELSE
Description
Meterhøj røllike-lignende robust staude med lugt som rejnfan/røllike, når bladene knuses. Store cremehvide, insekttiltrækkende blomsterskærme i juni-juli og store, indskårne blade, der minder lidt om akantusblade. Meget konkurrencestærk. Ses vildtvoksende på Liselund.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste