Sort

FS ID
FS 1107
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Silene coronaria
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-01-2021
DANSK NAVN
Danish name
limurt, krone-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Kronelimurt (Haveklinte, Fiksernellike)
CULTIVAR TYPE
Biological status
Familiesort / arvesort
SIDST RETTET
Latest update
31-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2021
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Frø, som jeg via min mor har arvet fra min morfar.
BESKRIVELSE
Description
Gråløvet kortlevende staude eller toårig med vinrøde blomster over en lang periode i sommeren. Selvsående med overvintrende grå rosetter.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Plante:
Billede af plante
Til liste